Tutorías

COMITÉ DE TUTORÍAS

DRA. BEATRIZ XOCHIL ÁVILA CURIEL 

PRESIDENTA DE COMITÉ

DR. CARLOS JOSUÉ SOLORZANO MATA

M.E. CÉSAR ROBERTO TRUJILLO REYES